HTX nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú

Địa chỉ: Thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội, Chương Mỹ, Hà Nội
Yêu lúa như yêu gia đình
HTX Nông Nghiệp Hữu Cơ Đồng Phú chỉ sản xuất 2 giống lúa: Bắc Thơm số 7 và J02 (Jamonica).
Diện tích : 23 ha
Người quản lý : Trịnh Thị Nguyệt
Các công việc gần đây
Xem thêm
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
1
Gạo thử nghiệm
Organic
1 m 2 Trịnh Thị Nguyệt Gạo (16/03/2020) , Gạo (16/03/2020) , Gạo 1 , Gạo Test 2 (16/03/2020) , Gạo Test 2 (16/03/2020) , Gạo thử nghiệm
2
E1
Organic
10000 m 2 Trịnh Thị Nguyệt Gạo (31/05/2020) , Gạo (31/05/2020) , Gạo VAS16 (09/10/2017)
3
Q5
Organic
20000 m 2 Trịnh Thị Nguyệt Gạo , Gạo vụ xuân (08/06/2020)
4
Hữu cơ
Organic
30000 m 2 Nhóm Solo Organic Gạo Japonica
5
J02
Organic
20000 m 2 Trịnh Thị Nguyệt Gạo

Gạo

Lô J02 : Làm đất

16/03/2020 02:19:13

Trịnh Thị Nguyệt

Gạo

Lô Gạo thử nghiệm : Làm đất

16/03/2020 11:38:13

Trịnh Thị Nguyệt

Gạo

Lô Gạo thử nghiệm : Làm đất

16/03/2020 11:34:37

Trịnh Thị Nguyệt

Gạo

Lô Nếp Hưng Yên : Làm cỏ

06/03/2020 03:36:00

Nguyệt

Gạo

Lô J02 : Làm cỏ

06/03/2020 03:33:05

Nguyệt

Gạo

Lô Thảo Dược 18 : Làm cỏ

06/03/2020 03:26:55

Nguyệt

Gạo

Lô Thảo Cầm 9 : Làm cỏ

06/03/2020 03:23:25

Nguyệt

Gạo

Lô Thảo Cẩm 5 : Làm cỏ

06/03/2020 10:29:29

Nguyệt

Gạo

Lô Thảo Cầm 9 : Làm cỏ

01/03/2020 02:12:03

Trịnh Thị Nguyệt

Gạo vụ xuân

Lô Q5 : Xuống giống

22/01/2020 02:12:03

Trịnh Thị Nguyệt

Gạo vụ xuân

Lô Q5 : Xuống giống

05/01/2020 02:12:03

Trịnh Thị Nguyệt

Gạo Japonica

Lô Hữu cơ : Thu hoạch và bảo quản

23/05/2019 02:12:03

Trịnh Thị Nguyệt

Gạo Japonica

Lô Hữu cơ : Kiểm tra xét nghiệm chất lượng

23/05/2019 02:12:03

Trịnh Thị Nguyệt

Gạo Japonica

Lô Hữu cơ : Xay xát và đóng gói

23/05/2019 02:12:03

Trịnh Thị Nguyệt

Gạo Japonica

Lô Hữu cơ : Chăm sóc, kiểm tra đồng ruộng

12/05/2019 02:12:03

Trịnh Thị Nguyệt

STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
1 Phân chuồng ủ mục Phân bón
STT Nhóm hộ Chủ hộ Địa chỉ
1 Nhóm Solo Organic
Trần văn Phượng Thôn Thượng Phúc - Đồng Phú - Chương Mỹ - Hà Nôi
Bùi thị Khuynh Thôn Thượng Phúc - Đồng Phú - Chương Mỹ - Hà Nôi
Lê Văn Dinh Viền Thôn Thượng Phúc - Đồng Phú - Chương Mỹ - Hà Nôi
Vũ Thị Nhài Thôn Thượng Phúc - Đồng Phú - Chương Mỹ - Hà Nôi
Lê văn Hường Thôn Thượng Phúc - Đồng Phú - Chương Mỹ - Hà Nôi
Trần Văn Tâm Thôn Thượng Phúc - Đồng Phú - Chương Mỹ - Hà Nôi
Nguyễn Đức Mạnh Thôn Thượng Phúc - Đồng Phú - Chương Mỹ - Hà Nôi
Nguyễn Thanh Tuấn Thôn Thượng Phúc - Đồng Phú - Chương Mỹ - Hà Nôi
Lê Thị Cẩm Thôn Thượng Phúc - Đồng Phú - Chương Mỹ - Hà Nôi
Lê Tuấn Anh Thôn Thượng Phúc - Đồng Phú - Chương Mỹ - Hà Nôi

Chứng chỉ : Organic

Mã số : 28 TT-NNHC

Bắt đầu : 09/06/2017

Kết thúc :

Chứng chỉ : Organic

Mã số : VICAS 052-PRO-0012

Bắt đầu : 01/06/2018

Kết thúc : 31/05/2021