Cơ sở sản xuất

Hộ KD Chế Biến Thực Phẩm Vi Net

Xóm 6, thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Đỗ - Lạc -Vừng
(8000 )
CĐ Hữu cơ
Bùi Thị Hay Đỗ - Lạc -Vừng (29/07/2020)

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất hanoi.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0
Quản lý Bùi Thị Hay
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua