Cơ sở sản xuất

Cty TNHH KH-CN NN Làng Gióng

thôn Đổng Xuyến, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Phân bón Hữu cơ
(200 )
Vũ Anh Thương Phân bón Hữu cơ (31/10/2020)

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất hanoi.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 20 H
Quản lý Vũ Anh Thương
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua