Cơ sở sản xuất

HTX NN Hữu cơ Đồng Phú

Xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Yêu lúa như yêu gia đình

Camera trực tuyến

Camera - 2

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
1: Lúa gạo ST25 (25 ha Thượng Phúc Vụ Xuân 2023)
(25 Ha)
Organic
Trịnh Thị Nguyệt Lúa gạo ST25
Lúa gạo ST25 (15/06/2023)
Lúa gạo ST25 (15/06/2023)
Lúa gạo ST25 - Thượng Phúc
II- Lúa gạo Đài Thơm 8 (Hạ Dục 12 ha - Vụ Xuân 2023)
(12 Ha)
Organic
Trịnh Thị Nguyệt Lúa Gạo Đài Thơm 8 (15/06/2023)
Lúa Gạo Đài Thơm 8 (15/06/2023)
III- Lúa gạo Đài Thơm 8 (7,5 ha, Hòa Xá - Vụ xuân 2023)
(7 Ha)
Hữu cơ TCVN
Trịnh Thị Nguyệt Lúa Gạo Đài Thơm 8 (15/06/2023)
IV- Lúa gạo ST25 (12 ha Hạ Duc - Vụ Xuân 2023)
(12 Ha)
Organic
Trịnh Thị Nguyệt Lúa gạo ST25 (15/06/2023)
V- Lúa gạo Bắc Thơm 7 (7 ha Hoàng Xá - Vụ Xuân 2023)
(7 Ha)
Hữu cơ TCVN
Trịnh Thị Nguyệt Lúa gạo Bắc Thơm 7 (15/06/2023)
I - Lúa gạo J02 (25 ha - Thượng Phúc - Vụ mùa 2023)
(25 Ha)
Organic
Trịnh Thị Nguyệt Lúa gạo J02 (03/11/2023)
II - Lúa gạo J02 (10 ha - Hạ Dục - Vụ mùa 2023)
(10 Ha)
Organic
Trịnh Thị Nguyệt Lúa gạo J02 (03/11/2023)
III - Lúa gạo Đài Thơm 8 (12,5 ha - Hạ Dục - Vụ mùa 2023)
(12 Ha)
Organic
Trịnh Thị Nguyệt Lúa Gạo Đài Thơm 8 (08/11/2023)
IV - Lúa gạo Đài Thơm 8 (7,5 ha, Hòa Xá - Vụ mùa 2023)
(7 Ha)
Hữu cơ TCVN
Trịnh Thị Nguyệt Lúa Gạo Đài Thơm 8 (08/11/2023)
V - Lúa gạo Thảo Cẩm (3 ha - Thượng Phúc - Vụ mùa 2023)
(3 Ha)
Trịnh Thị Nguyệt Gạo Thảo cẩm Hữu cơ (15/10/2023)

Thông tin chung

Giới thiệu HTX Nông Nghiệp Hữu Cơ Đồng Phú chuyên sản xuất các sản phẩm lúa gạo Hữu cơ có xác nhận EGAP.
Cổng truy xuất hanoi.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 57.5 Ha
Quản lý Trịnh Thị Nguyệt
Chứng chỉ sản xuất
HTX Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội : Số 813/QĐ-UBND của UBND Tp Hà Nội
HTX Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội : CN 02-17 BNN/NNHC - 0013
HTX Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội : CN 02-17 BNN/NNHC-0010
Chứng nhận tuấn thủ nguyên tắc Hữu cơ - PAMCI : 28 TT-NNHC
Số điện thoại
Nước tưới Nước lấy từ Hệ thống thủy nông Sông Tích có lọc qua than hoạt tính, đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn phù hợp canh tác hữu cơ
Đất trồng Đất đã được canh tác hữu cơ từ năm 2012
Khu vực sản xuất
Thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú
Xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Card image cap
3 Hợp đồng tiêu thụ 45 ha lúa Vụ mùa

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
Phân chuồng ủ mục
Phân bón
Phân NPK
Lân Vân Điển
Phân bón 460 kg/ha Bón lót, bón thúc 01/02/2022
Phân chim ủ
Phân bón 09/12/2021