Cơ sở sản xuất

HTX NN Hữu cơ Đồng Phú

Xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Yêu lúa như yêu gia đình

Camera trực tuyến

Camera - 2

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Lúa gạo hữu cơ Thôn Thượng Phúc (Lô I)
(20 Ha)
Organic
Lê Tuấn Anh Lúa gạo hữu cơ VAAS 16 (01/10/2021) Lúa hữu cơ VAAS (01/10/2021) Lúa hữu cơ VAAS (20/10/2020) Lúa hữu cơ VAAS16 (20/10/2020)
Lô III (Mùa 2021): Lúa gạo hữu cơ Thôn Hoàng Xá
(7 Ha)
Organic
Lê Tuấn Anh Gạo VAAS 16 Lúa gạo Chuyển đổi Hữu Cơ Bắc Thơm 7 (01/10/2021) Lúa gạo hữu cơ
Gạo nếp hữu cơ
(10 Ha)
Organic
Trịnh Thị Nguyệt Gạo Gạo (25/07/2020)
Lô II (Mùa 2021): Lúa gạo hữu cơ Thôn Hạ Dục
(18 Ha)
Organic
Lê Tuấn Anh Lúa gạo hữu cơ Bắc Thơm 7 (01/10/2021) Lúa gạo Hữu cơ VASS 16 (10/10/2021)
I -Thượng Phúc (Xuân 2022)
(25 Ha)
Organic
Trịnh Thị Nguyệt Lúa gạo ST25 Lúa Gạo VAAS 16
II- Thôn Hạ Giục (Vụ Xuân 2022)
(18 Ha)
CĐ Hữu cơ
Trịnh Thị Nguyệt Lúa Gạo VAAS 16 Lúa Gạo Đài Thơm 8
III - Thôn Hoàng Xá (Vụ xuân 2022)
(7 Ha)
CĐ Hữu cơ
Trịnh Thị Nguyệt Lúa gạo ST25 Lúa Gạo VAAS 16
Hạ Dục
(20 Ha)
CĐ Hữu cơ
Trịnh Thị Nguyệt Gạo hữu cơ VASS 16 Lúa Gạo Đài Thơm 8
Hoàng Xá 5 Ha
(5 Ha)
Hữu cơ TCVN
Trịnh Thị Nguyệt Lúa Gạo VAAS 16 Đậu tương
Hạ Dục 10 Ha
(10 Ha)
Hữu cơ TCVN
Trịnh Thị Nguyệt Lúa Gạo VAAS 16 Lúa Gạo Đài Thơm 8 (22/08/2022)
Gạo Thảo cẩm HC
(1 Ha)
Organic
Trịnh Thị Nguyệt Gạo
Gạo Nhật J02 HC
(10 Ha)
Organic
Trịnh Thị Nguyệt Gạo
Thượng Phúc 25 Ha
(25 Ha)
Hữu cơ TCVN
Trịnh Thị Nguyệt Lúa Gạo VAAS 16
Thượng Phúc
(25 Ha)
Hữu cơ TCVN
Trịnh Thị Nguyệt
Hoàng Xá
(5 Ha)
CĐ Hữu cơ
Trịnh Thị Nguyệt
Lô 1: Lúa chuyển đổi hữu cơ
(10 Ha)
CĐ Hữu cơ
Trịnh Thị Nguyệt
Lô 2: Lúa hữu cơ
(20 Ha)
Hữu cơ TCVN
Trịnh Thị Nguyệt
Thôn Thượng Phúc
(250000 )
Trịnh Thị Nguyệt

Thông tin chung

Giới thiệu HTX Nông Nghiệp Hữu Cơ Đồng Phú chuyên sản xuất các sản phẩm lúa gạo hữu cơ có xác nhận EGAP.
Cổng truy xuất hanoi.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 45 Ha
Quản lý Trịnh Thị Nguyệt
Chứng chỉ sản xuất
Chứng nhận tuấn thủ nguyên tắc Hữu cơ - PAMCI : 28 TT-NNHC
HTX Nông nghiệp Hữu cơ Đòng Phú : CN 02-17 BNN/NNHC-0010
Số điện thoại
Nước tưới Nước lấy từ Hệ thống thủy nông Sông Tích có lọc qua than hoạt tính, đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn phù hợp canh tác hữu cơ
Đất trồng Đất đã được canh tác hữu cơ từ năm 2012
Khu vực sản xuất
Thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú
Xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Card image cap
3 Hợp đồng tiêu thụ 45 ha lúa Vụ mùa

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
Phân chuồng ủ mục
Phân bón
Phân NPK
Lân Vân Điển
Phân bón 460 kg/ha Bón lót, bón thúc 01/02/2022
Phân chim ủ
Phân bón 09/12/2021