Cơ sở sản xuất

HTX Rau Củ Quả Hà Nội

Số 10 Việt Hưng - Tổ 6 - Long Biên - Hà Nội

Đem lại cuộc sống sạch cho người tiêu dùng

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Xuất khẩu thị trường Châu Âu và Mỹ
Cổng truy xuất hanoi.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 100 Ha
Quản lý Đỗ Hoàng Nam
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua