Cơ sở sản xuất

HTX NN hữu cơ Nam Phương Tiến

Thôn Núi Bé - xã Nam Phương Tiến - huyện Chương Mỹ - Hà Nội

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất hanoi.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0 H
Quản lý Vũ Thị Huyền
Chứng chỉ sản xuất
HTX NN hữu cơ Nam Phương Tiến : 30/CN-TĐC-0052
HTX NN hữu cơ Nam Phương Tiến : 0521/GCN-TTPT
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua