Cơ sở sản xuất

CT CP SX Công nghệ cao TH

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại Lộ Thăng Long, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Tảo xoắn Spirulina
(10 Ha)
An toàn thực phẩm
Trần Thị Thao Tảo xoắn Spirulina
Lô ĐTHT
(10 Ha)
An toàn thực phẩm
Trần Thị Thao Đông trùng hạ thảo (03/06/2022)
Nattokinase
(10 Ha)
An toàn thực phẩm
Trần Thị Thao Nattokinase

Thông tin chung

Giới thiệu Tảo xoắn Spirulina, Đông trùng hạ thảo, Nattokinase, tỏi đen
Cổng truy xuất hanoi.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0 H
Quản lý Trần Thị Thao
Chứng chỉ sản xuất
Trần Thị Thao : 285/2020/NNPTNT-HAN
CT CP SX Công nghệ cao TH : 16006/PKN-VKNQG
CT CP SX Công nghệ cao TH : 2758/PKN-VNKQG
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại Lộ Thăng Long, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua