Cơ sở sản xuất

CT CP TV & TMĐT Năm Sao

Số 35 ngõ 93 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Muối phơi cát
(10 Ha)
An toàn thực phẩm
Trần Thị Yến Nga Muối dinh dưỡng Muối hầm Muối phơi cát
Muối dinh dưỡng
(10 Ha)
An toàn thực phẩm
Trần Thị Yến Nga
Muối hầm
(10 Ha)
An toàn thực phẩm
Trần Thị Yến Nga

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất hanoi.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0 H
Quản lý Trần Thị Yến Nga
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Số 35 ngõ 93 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua