Cơ sở sản xuất

CT TNHH PTHT & ỨNG DỤNG CN NN, THỰC PHẨM AFOTECH

Số 22A, TDP Ninh Kiều, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, Việt Nam

Tech and Green more

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất hanoi.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 1 H
Quản lý Hoàng Văn Quý
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Số 22A, TDP Ninh Kiều, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, Việt Nam

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua