Cơ sở sản xuất

HTX Nông nghiệp và Dịch Vụ Yên Sở

Thôn 4, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Bưởi đặc sản - niềm tự hào và kiêu hãnh của Quê hương Yên Sở

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Lô 1 - Trần Thị Dần
(4 Ha)
Organic
Trần Thị Dần Bưỡi Diễn (30/11/2022)
Bưởi diễn (30/11/2022)
Bưởi diễn hữu cơ (30/11/2022)
Đợt 2
Lô 3 - Lê Minh Đức
(1000 m2)
Organic
Lê Minh Đức Bưởi diễn hữu cơ (30/12/2022)
Bưởi đào đường
Lô 2 - Nguyễn Đắc Hồng
(1900 m2)
Organic
Nguyễn Đắc Hồng D2
Lô 4 - Trần Hữu Hùng
(1000 m2)
Organic
Trần Hữu Hùng Bươi đương yên sơ lô 18
Lô 5 - Nguyễn Văn Hải
(1000 m2)
Organic
Nguyễn Văn Hải Bưởi Hải Hà
Lô 6 - Nguyễn Đắc Bách
(1000 Ha)
Nguyễn Đắc Bách Đợt 3

Thông tin chung

Giới thiệu Yên Sở có Vùng bưởi chất lượng cao gồm 65 ha, 45 ha đang cho thu hoạch, sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, Hữu cơ (5,5ha), được cấp Mã vùng sản xuát OTAS cho 11,04 ha
Cổng truy xuất hanoi.egap.vn
Mã số quốc gia PC.17.01.03.00iEU
Diện tích 13.04 Ha
Quản lý Trần Hữu Tâm
Chứng chỉ sản xuất
HTX Nông nghiệp và Dịch Vụ Yên Sở : B83C94B11868477D
HTX Yên Sở : 30/CN -TĐC- 0060
Số điện thoại
Nước tưới Sử dụng nước tưới từ giếng khoan có lọc
Đất trồng Đã được Cấp chứng nhận Quốc tế OTAS
Khu vực sản xuất
Thôn 8, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua