Cơ sở sản xuất

Liên Hiệp HTX Kinh Tế Số Việt Nam - VDECA

Số 417 Hoàng Công Chất - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Lô 1
(2 Ha)
An toàn thực phẩm
Ngọc Hương Kẹo Dồi (11/10/2022)
Kẹo Lạc
Kẹo Vừng (11/10/2022)

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất hanoi.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 1 H
Quản lý Mai Quang Vinh
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Số 417 Hoàng Công Chất - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua