Cơ sở sản xuất

Bưởi Tôm vàng - Nguyễn Khắc Kỳ

161 Đường Ô Diên, Xã Hạ Mỗ

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Bưởi diễn tôm vàng - Hạ Mỗ
(2000 m2)
CĐ Hữu cơ
Nguyễn Khắc Kỳ Vườn trên
Bưởi da xanh - Hạ Mỗ
(500 m2)
CĐ Hữu cơ
Nguyễn Khắc Kỳ

Thông tin chung

Giới thiệu Chuyên canh bưởi tôm vàng, bưởi da xanh...theo hướng hữu cơ, Ứng dụng Khoa học Công nghệ - Anisaf
Cổng truy xuất hoanggiang.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 1
Quản lý Nguyễn Khắc Kỳ
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua