Bí đỏ

Mã sản phẩm 0002150000000921
Mã lô 921
Ngày thu hoạch 28/08/2018
Hạn sử dụng 0 ngày
Đóng gói 1 gói
Sản xuất theo quy trình VietGap
Cơ sở sản xuất HTX rau quả sạch Chúc Sơn
Mỗi lô sản xuất của Cụm sản xuất rau Chúc Sơn - Chương Mỹ đều có nhật ký canh tác theo ngày, giúp khách hàng theo dõi chi tiết các hoạt động đã diễn ra trên từng lô ruộng, loại rau trong suốt chu kỳ canh tác.
 • Công việc 1 : Làm đất Xem chi tiết 04-03-2018 02:21:12

  - làm đất tơi xốp để trồng bí đỏ

  - Ghi chép: Đồng Văn Quang

 • Công việc 2 : Bón Lót Xem chi tiết 04-03-2018 02:21:12

  - Phân gà hoai mục. Liểu lượng : 300kg/sào Bắc Bộ

  - Ghi chép: Đồng Văn Quang

 • Công việc 3 : Xuống giống Xem chi tiết 05-03-2018 02:21:12

  - cấy cây bí đỏ

  - Ghi chép: Đồng Văn Quang

 • Công việc 4 : Tưới nước Xem chi tiết 07-03-2018 02:21:12

  - cung cấp đủ ẩm cho cây nẩy mầm

  - Ghi chép: Đồng Văn Quang

 • Công việc 5 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 12-04-2018 02:21:12

  - làm cỏ, vun gốc cho cây

  - Ghi chép: Đồng Văn Quang

 • Công việc 6 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 02-05-2018 02:21:12

  - bí đỏ đang ra hoa đậu quả thuận lợi

  - Ghi chép: Đồng Văn Quang

 • Công việc 7 : Thu hoạch Xem chi tiết 03-06-2018 02:21:12

  - thu hoạch sản phẩm

  - Ghi chép: Đồng Văn Quang

Thông tin truy xuất
Lô sản xuất MC-N
Diện tích 10000 m2
Người sản xuất Lại Thị Nhài
Người ghi chép Đồng Văn Quang
Địa chỉ Thị trấn Chúc Sơn
Cơ sở sản xuất HTX rau quả sạch Chúc Sơn
Quốc gia Việt Nam
Tiêu chuẩn sản xuất
Tiêu chuẩn VietGap
Chứng chỉ VIETGAP-TT-13-03-01-0065
Diện tích 4.9 ha
Hiệu lực đến 20/02/2019
Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm