Ký kết Hợp tác Giám sát hanoi.egap.vn Lúa hữu cơ vụ mùa 2021 tại HTX Đồng phú
Bí thư thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm cơ sở sản xuất Chúc Sơn áp dụng bộ giải pháp EGAP
Phó bí thư Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đến thăm mô hình tại Chúc Sơn, Chương Mỹ
Khai trương cụm thiết bị công nghệ iMetos hỗ trợ quản lí rau VietGAP