Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản
Hội chợ - Triễn lãm
Hà Nội
21/11/2018
Hà Nội
20/11/2018

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

HTX rau quả sạch Chúc Sơn

Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

8.0

HTX nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú

Thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Chương Mỹ, Hà Nội
8.6
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
8.7
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
8.9
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
8.4
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
6.6
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
7.4
0 Bình luận