củ cải

Mã sản phẩm 0002800000000449
Mã lô 449
Ngày thu hoạch 20/06/2018
Hạn sử dụng 0 ngày
Đóng gói 25 kg
Sản xuất theo quy trình VietGap
Cơ sở sản xuất HTX rau quả sạch Chúc Sơn
Mỗi lô sản xuất của Cụm sản xuất rau Chúc Sơn - Chương Mỹ đều có nhật ký canh tác theo ngày, giúp khách hàng theo dõi chi tiết các hoạt động đã diễn ra trên từng lô ruộng, loại rau trong suốt chu kỳ canh tác.
 • Công việc 1 : Xuống giống Xem chi tiết 25-09-2017 02:21:12

  - gieo hạt cải củ

  - Ghi chép: Trần Thị Minh

 • Công việc 2 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 02-10-2017 08:37:52

  - Củ cải thời kỳ 2 lá mầm

  - Ghi chép: Trần Thị Minh

 • Công việc 3 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 17-10-2017 08:34:54

  - củ cải hồi xanh sau mưa

  - Ghi chép: Trần Thị Minh

 • Công việc 4 : Làm cỏ Xem chi tiết 26-10-2017 02:21:12

  - Làm cỏ

  - Ghi chép: Trần Thị Minh

 • Công việc 5 : Thu hoạch Xem chi tiết 21-11-2017 02:21:12

  - thu hoạch củ cải

  - Ghi chép: Trần Thị Minh

Thông tin truy xuất
Lô sản xuất T
Diện tích 2886.1 m2
Người sản xuất Hoàng Thị Tuyết
Người ghi chép Trần Thị Minh
Địa chỉ Thị trấn Chúc Sơn
Cơ sở sản xuất HTX rau quả sạch Chúc Sơn
Quốc gia Việt Nam
Tiêu chuẩn sản xuất
Tiêu chuẩn VietGap
Chứng chỉ VIETGAP-TT-13-03-01-0065
Diện tích 4.9 ha
Hiệu lực đến 20/02/2019
Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm