Việc đưa vào vận hành cụm thiết bị công nghệ iMetos hỗ trợ quản lí minh bạch rau VietGAP sáng 5/1 tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, được coi là giải pháp tiến bộ KH- CN mới.

15-21-30_20170105_091321 

Việc đưa vào vận hành cụm thiết bị công nghệ iMetos hỗ trợ quản lí minh bạch rau VietGAP sáng 5/1 tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, được coi là giải pháp tiến bộ KH- CN mới thay thế cho việc ghi chép nhật ký đồng ruộng theo phương pháp thủ công.

Công trình trị giá 200 triệu đồng này được tài trợ bởi Ngân hàng thế giới (World Bank) do Trung tâm Nông nghiệp chính xác iMetos Việt Nam (Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục) tiến hành xây dựng.

Sau khi đi vào vận hành, cụm thiết bị công nghệ iMetos sẽ cung cấp đồng bộ 5 giải pháp gồm: Trạm thời tiết thông minh; Trạm cảnh báo côn trùng điện tử; Thiết bị camera đồng ruộng; Thiết bị giám sát trực tuyến chất lượng đất, nước tưới, phân bón, kim loại nặng; Bản bản tin thời tiết nông nông vụ, cảnh báo thiện tai nhắn tin qua điện thoại di động SMS.

Việc áp dụng đồng bộ phương pháp quản lí thông minh này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí, tạo lòng tin cho người tiêu dùng đối với sản phẩm rau, giảm thiểu thiệt hại do thời tiết, sâu bệnh và thiên tai gây ra.

15-21-30_20170105_105317

Nguồn : Nông Nghiệp Việt Nam