Bí thư thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm cơ sở sản xuất Chúc Sơn áp dụng bộ giải pháp EGAP
Công nghệ iMetos - giải pháp quản lý minh bạch rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap
Phó bí thư Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đến thăm mô hình tại Chúc Sơn, Chương Mỹ
Khai trương cụm thiết bị công nghệ iMetos hỗ trợ quản lí rau VietGAP